Photo By Miri Davidovitz
Studio

Tel Aviv
By Appointment Only

​talikushnir@gmail.com
+972-544-606006

Stockist
Shine
12 Masarik st.
Tel Aviv, Israel
+972 (0)3 529 8607
Kentaurus
16 Albertusstr.
Cologne, Germany
+49 (0)221 271 22 62
Ossef By
72 Yehuda Halevi St.
Tel Aviv, Israel
SHIPS LTD
Ships Ginza: 104-0061 RYOSHIN-GINZA Bldg. B1-3F, 3-4-15 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
+81 (0)3-3564-5547

Ships Shibuya: 150-0041 JINNAN1CHO-ME Bldg. B1-4F, 1-18-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo
+81 (0)3-3496-0481